torstai 31. tammikuuta 2013

Ilonkipinöitä ja innostusta
Yksityiskohta Jan Ormerodin kuvakirjan
Isän kulta lukee -kansikuvasta, WSOY 1985


Eiliseen tapahtumantäyteiseen lumipyrypäivään mahtui parikin ison ilon aihetta.
Aluehallintoviraston ja ELY-keskusten järjestämä Lukuintoilua 1 -koulutuspäivä Tampereella oli antoisa ja omaa lasten lukemiskasvatukseen liittyvää tietokirjahankettani mukavasti stimuloiva tilaisuus. 
Koulutus ei liittynyt Opetus- ja kulttuuriministeriön Lukuinto-hankkeeseen samankaltaisesta nimestään huolimatta. 
Oli hienoa aistia eri toimijoiden – tutkijoiden, järjestöjen, kirjastonhoitajien, opettajien, kirjavinkkareiden ja muiden alan entusiastien – jakama huoli lasten ja nuorten lukuharrastuksesta. 

Mainituilla tahoilla  ei ole aikomusta jäädä yksin saati yhdessä lamaantuneina surkuttelemaan tilannetta: paljon tapahtuu jo nyt eri tahoilla ja yhteen hiileen puhaltamisen tuntu on kova. Opetusministeriön Lukuinto-hankkeen pilottihankkeet on nekin vast ikään julkistettu.
Eilen Metsossa kuultiin yliopistonlehtori Sari Sulkusen hengästyttävällä vauhdilla mutta selkeästi esittelemiä viimeisten PISA-tutkimusten ja Pirls-tutkimusten tuloksia. 
Tarvetta näyttäisi olevan erityiselle poikapedagogiikalle, jotta pojatkin saataisiin innostumaan lukemisesta. Sulkunen korosti myös roolimallien ja sukupuolistereotypioiden purkamisen tarpeellisuutta. Hyvän lukutaidon ja lukuinnostuksen yhdistelmällä saavutetaan parhaat tulokset.
Sulkunen esitti myös kirjankustantajille toivomuksen monipuolistaa  lasten ja nuorten kirjavalikoimaa: erityisesti pojat kaipaavat helppolukuista, isotekstistä ja kuvitettua lukemista.
Tässä yhteydessä rouva Huu yllytti kommenttipuheenvuorossaan kaikkia aikuisia yhteiseen agitaatioon: suoraan kentältä tulisi välittää kokemuksia, arkisia havaintoja ja täsmätilauksia nykyistä herkemmin – ja rohkeammin – suoraan kustantajille … ja tietysti myös kirjailjoille ja kuvittajille.
Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Anu Laitila esitteli Lukukeskuksen lukemisen edistämisen keinoja ja erikoiskirjastonhoitaja Ulla Pötsönen Joensuun seutukirjastosta tarttui haasteeseen ja selvitti, mitä keinoja lukuharrastuksen sytyttämiseen on tilanteessa, jossa pitäisi innostaa lapsia ja nuoria lukemaan, vaikka aihe ei yhtää kiinnosta. Pötsönen esitteli monia hankkeita, jotka ovat onnistuneet puhkaisemaan "lapsen kiinnostuksen kilven". Hän myös kannusti keksimään uusia, räväköitä yhteistyömenetelmiä erilaisten toimijoiden kesken. 
Nuorisotutkimusverkoston tutkija Sami Myllyniemi esitteli uusimpia tutkimustuloksia lasten ja nuorten elinoloihin ja harrastuksiin liittyvistä tutkimushankkeista, mm. Nuorisobarometrin pohjalta.
Eilen julkistettiin myös Taiteen edistämiskeskuksen uuden taideneuvoston jäsenet. 

Lastenkirjallisuus ja -kulttuuri sai terhakan puolestapuhujan taideneuvostoon, kun kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen taideneuvostoon nimeämien yhdeksän jäsenen joukossa on myös Tammen lasten ja nuorten osaston kustannuspäällikkö Saara Tiuraniemi. Hän on työskennellyt ennen Tammeen siirtymistä pitkään Hämeen taidetoimikunnassa.

Taideneuvosto päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä sekä nimeää valtion ja alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausittain. 
Neuvosto tekee myös Taiteen edistämiskeskukselle esityksen taiteen määrärahojen jakaantumisesta sekä tekee esityksen taiteen akateemikon arvonimestä. Lisäksi se toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa. 

Ei kommentteja: