tiistai 29. elokuuta 2017

Afasiasta äänikirjaan: Tärkeä kuvatietokirja vammaisuudestaHeini Saraste, Kalle Könkkölä & Väinö Heinonen: Voihan vammainen. Lasten kuvasanakirja vammaisuudesta, toimituskunta Sanni Purhonen, Amu Urhonen & Kalle Könkkölä, 56 sivua, Into 2017.Yhdysvaltalaisissa nuortenkirjoissa vakavasti sairastuneet tai vammautuneet päähenkilöt ovat yleistyneet jo pienimuotoiseksi maneeriksi asti.

Uusista lastenkirjoista vammaisia keskushenkilöitä ei juurikaan löydy. Yksi ilahduttava poikkeus on Tuula Kallioniemen suositussa Reuhurinne-sarjassa viitosluokkalainen Verneri, jonka vauhtia pyörätuoli ei liiemmin hidasta.

Into-kustantamoa on syytä kiittää suoranaisesta lastenkulttuuriteosta.

Selkokirja-formaatissa julkaistu Voihan vammainen oikoo aikansa eläneitä, piintyneitä ennakkoluuloja ja pöyhii kiitettävästi vammaisuuteen liitettyjä yleistyksiä. Kirjan ensisijainen pyrkimys on tarjoata vertaistukea vammaisille itselleen mutta kirjan annista on hyötyä myös heidän läheisilleen.  Tällä aukeamalla käsitellään sanat vammaisjärjestö, vammaispalvelut, vertaistuki, 
viittomakieli ja voimaantuminen. Väinö Heinosen kuvat ovat selkeitä ja informatiivisia. 
Heinosen kuvitusta Heini Sarasteen ja Kalle Könkkölän kuvatietokirjaan 
Voihan vammainen. Lasten kuvasanakirja vammaisuudesta (Into 2017).   

Tietokirjailija ja toimittaja Heini Saraste on julkaissut useita artikkeleita ja kirjoja vähemmistöistä. Kalle Könkkölä on edistänyt jo pitkään vammaisten ihmisoikeuksia. Hän työskentelee vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnyksen toiminnanjohtajana ja edustaa kirjassa myös kokemusasiantuntijuutta.  

Kirjan tekoprosessin aikana on kuultu monien vammaisjärjestöjen toiveita ja esilukijoina ovat olleet myös vammaiset lapset ja nuoret. Kirjassa on kuusi alakouluikäistä keskushenkilöä – Myrsky, Jaakob, Kalle, Leila, Siiri ja Ansa –, jotka esittelevät aakkostettujen hakusanojen kautta eri tavoin ilmenevää vammaisuutta, vammaisten tarvitsemia apuvälineitä, hoitotoimenpiteitä, kuntoutusta ja tavallisia arkisia asioita.

Lyhyet sanakirjamaiset määritelmät pyrkivät usein myös vuorovaikutukseen lukijan kanssa ja herättävät kysymyksiä.

Ennakkoluulo
 Kun ihminen kammoaa 
jotain ihmistä tai asiaa 
ilman, että tuntee niitä lainkaan, 
silloin kyse on ennakkoluulosta. 
Ennakkoluulo usein katoaa, 
kun tutustumme toisiimme. 
Ennakkoluulo ei ole vamma, 
mutta se tekee elämisen vaikeaksi. 
Mieti, mitä tai ketä kohtaan 
olet ollut ennakkoluuloinen? 
Miten pääsisit ennakkoluulostasi?
Hakusanoista löytyy myös maalipallo ja mönkijä, eli vammaisten lasten ja
nuorten harrastusmahdolisuuksiakin huomoidaan.  
Väinö Heinosen kuvitusta
Heini Sarasteen ja Kalle Könkkölän kuvatietokirjaan 
Voihan vammainen. Lasten kuvasanakirja vammaisuudesta (Into 2017). Keskushenkilöiden erityisyyttä ei vasiten määritellä, mutta esim. Myrskyllä taitaa olla liikuntavamman lisäksi tarkkaavaisuus- ja lukihäiriö, Leilalla on kuulovamma, Kallella  lihassairaus, Siirillä näkövamma ja Ansalla Downin syndrooma.  

Esteettömyyden sekä integroinnin tai samaa tarkoittavan inkluusion idea toistuu     monin tavoin. 

Teos puhuu asiallisesti ja surkuttelematta teemastaan ja kasvaa näin moniarvoisuuden kiihkottomaksi puolustuspuheeksi. 

Selkokeskus on myöntänyt kirjalle selkotunnuksen. 

Teksti ei tosin aina ole  helposti hahmotettavaa: luettelomaisesti etenevä teksti ja siihen liittyvä kuva ovat alisteisia taitolle ja tästä aiheutuu helppolukuisuudelle haastetta, kun teksti on painettu pienellä fontilla ja tiuhalla rivivälillä. 

Välillä selkotekstille tyypillinen rivitys on alistettu palvelemaan taittoa helpon hahmottamisen kustannuksella.   

Väinö Heinonen on tehnyt valtavan urakan kirjan kuvituksessa. Kuvitus on ilmeikäs mutta samalla informatiivinen ja selkeästi hahmotettava. 

Heinonen työskentelee Kynnys ry:n graafikkona, joten vammaisen ihmisen arkeen samastuminen on ehkä senkin vuoksi ollut hänelle luontaista. Huomenna keskiviikkona käynnistyy Suomen Tietokirjailijoiden ja yhteistyökumppanien luotsaama Tietokirjaviikko.  


Ei kommentteja: