keskiviikko 17. lokakuuta 2012

Onnimanni-palkinto Celia-kirjastolleLastenkirjainstituutin vuotuisesti jakama Onnimanni-palkinto on tänään jaettu Celia-kirjaston lasten ja nuorten palveluille.

Valtion erikoiskirjaston Celian tavoitteena on edistää tasa-arvoa kirjallisuuden ja tiedon saannissa. Lasten ja nuorten Celia palvelee lukemisesteisiä lapsia ja nuoria valtakunnallisesti ja siellä huolehditaan ansiokkaasti siitä, että lasten- ja nuortenkirjallisuuden maailma pysyy Suomessa avoimena kaikille lukijoille.

Celian lasten ja nuorten palvelut on suunnattu monipuolisesti erilaisten lapsilukijoiden tarpeisiin.  Asiakkaiksi ovat tervetulleita kaikki, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa, olipa lukemisen vaikeuden aiheuttajana sitten lukivaikeus, oppimisvaikeus, näkövamma, lihasheikkous tai muu vastaava syy. 

Celian lainattava lastenkirjallisuuden kokoelma on monipuolinen ja ajantasainen, jolloin jokaiselle löytyy luettavaa. Myös maksullista oppikirjavalikoimaa on kehitetty pitkäjänteisesti.

Perusteluissa todettiin mm. seuraavaa:


Lasten ja nuorten Celia tekee ainutlaatuista ja tärkeää työtä näkövammaisten lasten kuvakirjojen eli koskettelukirjojen parissa. Celia on ainoa paikka Suomessa, mistä lapsi voi lainata kohokuviin pohjautuvia koskettelukirjoja. Koskettelukirjojen kohdalla lasten ja nuorten Celia on kunnostautunut kirjojen hankinnan lisäksi myös uusien koskettelukirjojen tekijöiden etsimisessä ja kouluttamisessa.

Erityiskiitokset palkintolautakunta haluaa antaa Celian lasten ja nuorten palveluille siitä, miten tehokkaasti se on kehittänyt toimintaansa vastaamaan 2000-luvun haasteisiin. Toimivan aineistolainauksen rinnalle asialleen omistautunut henkilökunta on luonut useita uusia, lukemaan innostavia hankkeita. Tästä oivana esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi Celian eri-ikäisille suunnatut kirjakerhot. Niihin liittymällä lapset saavat ilman eri tilausta kotiin uusia lasten- ja nuortenkirjoja, joista voidaan nauttia sekä äänikirjoina että pistekirjoina.

Celian sivuilta löytyy myös blogi, jossa annetaan ohjeita uniikkien koskettelukirjojen tekemiseen.


Erilaiset oppijat voivat myös nykyisin suorittaa Suomen kouluissa paljon käytetyn Kunnari-lukudiplomin yhteistyössä Celian kanssa. Celia on lisäksi panostanut lukivaikeuksisten nuorten tavoittamiseksi asiakkaiksi perustamalla heille suunnatut suositut lukihairio.fi- ja Senat sakaisin Facebook-sivustot.

Vuonna 1993 ensimmäisen kerran jaettu Onnimanni-palkinto myönnetään yhdelle henkilölle, työryhmälle tai yhteisölle lasten- ja nuortenkirjallisuutta tai sen asemaa ja merkitystä edistävästä toiminnasta. Palkittu saa kunniakirjan, Marjatta Kurenniemen saturomaanin Oli ennen Onnimanni sekä kolme raha-arpaa.

Palkintolautakuntaan kuuluivat kirjastonhoitaja Katri Syrjälä puheenjohtajana sekä tutkijat Marleena Stolp ja Seija Haapakoski, kustantaja Leena Reiman ja opettaja Noora Miettinen.

Lastenkirjahylly onnittelee Celia-kirjastoa. Palkinnon myöntäminen on myös linjassa pirkanmaalaisessa lastenkulttuurikeskus Pii Poossa  painotettavan esteettömän, kaikille lapsille saavutettavien lastenkulttuurin palveluiden kanssa.

Ei kommentteja: